Yeni Doğan Sarılığı
Yeni doğan çocukların deri renklerinin sararması ile yenidoğan hiperbilirubinemisinden şüphe edilir. Yenidoğan hiperbilirubinemisi, sıklıkla fizyolojik olarak görülebilir. Sarılığın nedeni, kanda bilirubin düzeyinin yükselmesidir. Bu yükselmenin nedeni karaciğer gelişmemiş olması ve kanda kırmızı kan hücresi yıkımıdır. Doğum sonrası ikinci ile beşinci günler arasında başlayan sarılık iki hafta içerisinde açılır. Fizyolojik olmayan, uzamış veya patojenik yenidoğan sarılığının pek çok nedeni olabilir. Prematürite doğan veya değişik ırklardan doğan bebeklerin fizyolojik olmayan sarılık geliştirme riskleri yüksektir. Diğer nedenler hastalık ilişkili olarak görülebilen durumlar olup, bu hastalıklar ayırt edilmelidir. Düşünülmesi gereken hastalıklar; · Bilier Atrezi · Kan Grubu Uyuşmazlığı · Galaktozemi · Sefalhematom · Polisitemi · Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği · Neonatal Sepsis · Konjenital Sitomegalovirus iltihabı · Konjenital Toksoplazmozis · Konjenital Sifiliz · Konjenital Rubella, · Sulfa içeren ilaçların hamileliliğin son döneminde anneye verilmesi · Krigler-Najer Sendromu · Konjenital Hemolitik Anemi · Kistik Fibroz · Anne Sütü Sarılığı · Piruvat Kinaz Eksikliği · Talasemi · Gilbert Sendromu · Konjenital Hipotiroidizm · Lucey-Driscol Sendromu · Gaucher Hastalığı · Neimann-Pick Hastalığı Fizyolojik sarılık beklenen bir durum olmakla birlikte önlenmesi münkün olmamaktadır. Hastalık ilişkili sarılığın önlenmesi ise hastalığın özelliğine bağlıdır. Başlıca belirtiler sararmış deri rengi, beslenmede bozulma ve letarjidir. Tanı koyma yönündeki en önemli testse serumda artmış bilirubin düzeyidir.

Copyright © 2017 · Tüm Hakları Saklıdır · HastaAdam.com

Sorumluluk Reddi: HastaAdam.com adresindeki tüm bilgiler yalnızca genel bilgi amacıyladır, tıbbi tavsiye veya doktorunuzun tedavisi yerine geçmez. HastaAdam.com hiçbir şekilde kullanıcıların siteden elde ettikleri bilgileri kullanarak yaptıkları tıbbi tedavilerden sorumlu tutulamaz. HastaAdam.com aynı şekilde link verdiği sitelerden de sorumlu tutulamaz. Herhangi bir sağlık sorununla karşılaşırsanız lütfen doktorunuza başvurunuz.