Akut Bronşit Nedir?
Klinik özellikler : Öksürük en temel semptom olup , uzun sürebilir. Balgam olguların yarısında görülebilir, başlangıçta mukoid iken sonra pürülan hale dönüşebilir. Etkene göre ateş görülebilir. Substernal yanma olabilir. Dinlemekle ronküsler ve kaba raller duyulabilir. Komplike olmadıkça , altta yatan bir hastalık olmadıkça konsolidasyon ve alveolar tutulum görülmez.Sigara içenlerde semptomlar daha uzun süreli olabilir. Erişkin başlangıçlı astmanın başlamasına neden olabilir. Etiyoloji : Daha çok viruslar etkendir. Respiratuvar viruslardan; nezle ve coronavirus,influenza, adenovirus etken olabilir. Viruslar dışında; Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae da neden olabilir. Diger bakterilerin rolü henüz kesinlik kazanmamıştır. Epidemiyoloji : Daha çok kış aylarında, diger solunum yolu infeksiyonlarının da fazla oldugu dönemlerde görülür. Beş yaş altında daha sıktır. Tanı : Öksürükle birlikte seyreden akut solunum yolu infeksiyonlarında düşünülür. Öykü, fizik muayene, sigara ve toksik maddeye maruz kalma degerlendirildikten sonra , diger nedenlerin ekarte edilmesiyle tanı konur. Mycoplazma infeksiyonları, Bogmaca ve chlamydia infeksiyonları haricinde mikrobiyolojik tetkikler yardımcı degildir. Öksürügün sabit kaldıgı olgularda akciger grafisi, balgam sitolojisi, bronkoskopi önerilir. Ayırıcı Tanı : İnfluenza, nezle, pnömoni, astma, yabancı cisim, kronik obstrüktif akciger hastalıgı. Tedavi : Semptomatiktir. Analjezik, antiinflamatuvar, antipiretikler kullanılabilir. Hidrasyonu saglamak gerekir. Diger yandan saglıklı bir kişide viral etkenlerin çogunlukla rol oynaması nedeniyle antibiyotik tedavisi önerilmez. Ancak bogmaca, Mycoplasma pneumoniae ve Chlamydia pnömoniae infeksiyonlarında tedavi önerilir. Korunma : Rizk gruplarında influenza proflaksisi önerilir. Bogmaca aşısı önemlidir.Sigara bırakılması da önem kazanır.
Kaynak: www.saglikvakfi.org.tr

Copyright © 2017 · Tüm Hakları Saklıdır · HastaAdam.com

Sorumluluk Reddi: HastaAdam.com adresindeki tüm bilgiler yalnızca genel bilgi amacıyladır, tıbbi tavsiye veya doktorunuzun tedavisi yerine geçmez. HastaAdam.com hiçbir şekilde kullanıcıların siteden elde ettikleri bilgileri kullanarak yaptıkları tıbbi tedavilerden sorumlu tutulamaz. HastaAdam.com aynı şekilde link verdiği sitelerden de sorumlu tutulamaz. Herhangi bir sağlık sorununla karşılaşırsanız lütfen doktorunuza başvurunuz.